• Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
  • Quốc tịch: Việt Nam

Chuyên viên Dương Vân Anh

  • Chức vụ: Chuyên viên Marketing công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Lĩnh vực chuyên môn: Marketing
  • Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
  • Chuyên ngành đào tạo: Quản trị chiến lược
  • Nơi đào tạo:

– Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan

  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật (N2)

Quá trình công tác/ Kinh nghiệm khác:

– Dương Vân Anh hiện đang công tác tại công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt với chức vụ chuyên viên Marketing;
– Với chuyên ngành quản trị chiến lược, cùng với những kiến thức thực tế trong quá trình làm việc, chuyên viên Dương Vân Anh đã có những thành công trong việc xây dựng và đề xuất những chiến lược Marketing nhằm đẩy mạnh thương hiệu cũng như phát triển cho đối tác;
– Với những kế hoạch được đề xuất và thực hiện, chuyên viên Dương Vân Anh đã có những đóng góp và sự nỗ lực không ngừng, luôn đưa ra những giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng. Do đó, hiệu quả công việc đạt được cao hơn, đáp ứng được những nhu cầu cũng như sự quan tâm của khách hàng;
– Ngoài công việc chuyên môn, với thế mạnh ngoại ngữ là tiếng Anh và Tiếng Nhật, chuyên viên Dương Vân Anh còn tham gia vào công việc dịch thuật tài liệu cho các luật sư, khách hàng.