• Trình độ: Cử nhân Luật
  • Quốc tịch: Việt Nam

Chuyên viên Nguyễn Trần Phương

  • Chức vụ: Chuyên viên pháp lý công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Lĩnh vực chuyên môn: Doanh nghiệp, Lao động, Sở hữu trí tuệ
  • Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Trình độ: Cử nhân Luật
  • Chuyên ngành đào tạo: Luật thương mại
  • Nơi đào tạo:

– Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh

  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình công tác/ Kinh nghiệm khác:

– Nguyễn Trần Phương hiện đang giữ chức vụ Chuyên viên pháp lý tại Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt;
– Là lớp nhân sự trẻ tại công ty, Chuyên viên Nguyễn Trần Phương luôn cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn cũng như nghiệp vụ. Đồng thời hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực pháp lý để mang đến cho khách hàng sự tư vấn tốt nhất, đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng;
– Với thế mạnh là lĩnh vực pháp lý về Lao động, chuyên viên Nguyễn Trần Phương đã tư vấn, hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp lớn về mặt pháp lý trong lĩnh vực lao động, hợp đồng. Ngoài ra chuyên viên Nguyễn Trần Phương còn hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, Đầu tư & Doanh nghiệp.

Một số công việc tiêu biểu:

– Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật;
– Tư vấn và thực hiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;
– Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho các thương nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.