(Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp) Trước tình hình dịch Covid – 19 vẫn đang diễn ra vô cùng phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp của Việt Nam đang đứng trước nguy cơ bị đóng cửa, doanh thu giảm sút trầm trọng. Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 11/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid – 19. Cụ thể, Chính phủ đã giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như: cơ cấu lại thời gian trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí,… đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Ngày 13/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 01/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp trong mùa dịch. Bài viết dưới đây, luật sư tư vấn doanh nghiệp Giải Pháp Việt chia sẻ kinh nghiệm về thủ tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ.

Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp - Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
Luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp – Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt

Doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Khoản 1, Điều 4 Thông tư 01/TT-NHNN

– Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid – 19; Doanh nghiệp không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Theo đó, việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký;

Thứ hai, số dư nợ đã quá hạn (trừ trường hợp quy định tại điểm thứ nhất) trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/3/2020.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 01 thì ngân hàng quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp và đánh giá của ngân hàng về khả năng trả nợ đầy đủ gốc và/hoặc lãi của doanh nghiệp sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phù hợp với mức độ ảnh hưởng của dịch Covid – 19, làm cơ sở để xác định thời hạn trả nợ mới của doanh nghiệp sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ; trình tự, thủ tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ do ngân hàng quy định tại quy định nội bộ nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc, yêu cầu theo Thông tư 01.

Doanh nghiệp được miễn, giảm lãi, phí

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid -19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid – 19.

Doanh nghiệp được giữ nguyên nhóm nợ

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/01/2020 đối với số dư nợ sau đây:

– Số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ

– Số dư nợ được miễn, giảm lãi

– Số dư nợ quy định tại 2 điểm bên trên bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại thời hạn nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh nhóm nợ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/3/2020

Như vậy, nếu doanh nghiệp không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid -19 thì doanh nghiệp có thể gửi công văn đề nghị ngân hàng xem xét hỗ trợ. Tùy theo quy định nội bộ của từng ngân hàng mà sẽ có hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ cần thiết như giấy đề nghị miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, báo cáo tài chính 6 tháng gần nhất, thuế giá trị gia tăng năm trước liền kề… để chứng minh được doanh thu của mình bị giảm sút và bị thiệt hại do dịch Covid – 19. Ngân hàng sẽ dựa trên hồ sơ doanh nghiệp cung cấp để có cơ sở thẩm định, xác định thời hạn trả nợ mới của doanh nghiệp sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và tiến hành giảm lãi suất khoản vay.

Luật sư tư vấn doanh nghiệp – Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt

Share

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *