Luật nhà ở 2014 ra đời đã chính thức ghi nhận quyền được sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam. Theo đó, các đối tượng này phải tuân thủ những điều kiện cụ thể để có thể được sở hữu hợp pháp nhà ở. Đây là quy định khá mới và thu hút nhiều sự quan tâm vì tổ chức, cá nhân nước ngoài là nguồn khách hàng tiềm năng và là cơ hội để thu hút nguồn đầu tư lớn vào thị trường bất động sản ở nước ta. Tuy nhiên, việc áp xụng các quy định này trên thực tế còn lúng túng đối với cả doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lẫn cơ quan chức năng quản lý.

Tư vấn điều kiện để tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam…..

Đối với cá nhân, phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và không thuộc diện ưu đãi, miễn trừ ngoại giao (Hộ chiếu còn giá trị và có đóng dấu nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh). Trước đây, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam, tuy nhiên cần phải cung cấp Giấy phép lao động và thẻ tạm trú. Có thể thấy Luật nhà ở đã tạo điều kiện thuận lợi hơn về pháp lý để cá nhân nước ngoài được phép mua nhà ở tại Việt Nam.

Đối với tổ chức, cần có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch về nhà ở.

Tư vấn loại nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam…..

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (Nhà ở chung cư và nhà ở riêng lẻ, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật Việt Nam). Ngoài ra, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, và của tổ chức, cá nhân nước ngoài khác. Đây là một trong những quy định quan trọng mà chủ đầu tư cũng như người mua nhà cần lưu ý để tránh trường hợp giao kết hợp đồng không đúng quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên.

Tư vấn thời gian được sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam…..

Đối với cá nhân nước ngoài: Sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm. Riêng đối với trường hợp, cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

Đối với tổ chức nước ngoài: Được sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế nhà ở nhưng tối đa không vượt quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư, bao gồm cả thời gian được gia hạn thêm, thời hạn bắt đầu sở hữu tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận.

Gia hạn sở hữu nhà ở: Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở 03 tháng, nếu chủ sở hữu là cá nhân, tổ chức nước ngoài có nhu cầu gia hạn thêm thì phải có đơn đề nghị gia hạn thêm kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở và gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở đó xem xét, giải quyết. Căn cứ văn bản đồng ý gia hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm ghi gia hạn vào phần cập nhật thông tin trên Giấy chứng nhận.

Tư vấn số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu tại Việt Nam…..

Trước khi Luật nhà ở 2014 có hiệu lực thì theo quy định về thí điểm cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì mỗi cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu 01 (một) nhà ở. Luật nhà ở 2014 đã không còn giới hạn số lượng nhà ở mà một người nước ngoài sở hữu nữa, tuy nhiên Luật nhà ở đã giới hạn số lượng tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại một tòa chung cư và một dự án phát triển nhà ở thương mại, theo đó:

Đối với nhà chung cư: Tổ chức, cá nhân người nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư trên địa bàn có số dân tương đương với một đơn vị hành chính cấp phường. Ngoài ra, Bộ Xây dựng có hướng dẫn cụ thể là đối với một tòa nhà chung cư (kể cả nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp) thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của tòa nhà đó. Trường hợp tòa nhà chung cư có nhiều đơn nguyên (block) hoặc nhiều khối nhà cùng chung khối đế thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ có mục đích để ở của mỗi đơn nguyên (block), mỗi khối nhà.

Đối với nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại: Trên một địa bàn có số dân tương đương với một đơn vị hành chính cấp phường nếu 01 (một) dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2500 căn thì được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án. Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2500 căn thì được sở hữu không quá 250 căn. Trường hợp có từ hai dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% số lượng nhà ở của mỗi dự án.

Tư vấn quản lý số lượng sở hữu nhà ở của người nước ngoài trong dự án…..

Căn cứ quy định thì Sở xây dựng có trách nhiệm công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở các thông tin về các dự án đầu tư xây dựng bất động sản trên địa bàn tỉnh và số lượng người nước ngoài sở hữu nhà ở tại dự án đó. Tuy nhiên trước đó, Sở xây dựng sẽ phối hợp với Công an tỉnh, Ban chỉ huy quân sự tỉnh để tiến hành khảo sát các dự án có đăng ký bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ liên ngành sẽ thẩm định vị trí, khu vực và độ cao để đảm bảo không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh tại địa phương. Căn cứ vào kết quả khảo sát, Sở xây dựng sẽ có công văn trình UBND cấp tỉnh để xác định danh mục các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở.

Những dự án nhà ở không thuộc danh mục trên, sẽ nộp đơn đăng ký bán nhà ở cho người nước ngoài kèm theo hồ sơ pháp lý của dự án để Sở xây dựng xác định số lượng người nước ngoài được phép bán. Căn cứ vào hồ sơ thiết kế của dự án (Tổng số lượng căn hộ, nhà ở riêng lẻ trong dự án) Sở xây dựng sẽ có văn bản gửi cho chủ đầu tư thông báo về số lượng căn hộ, nhà ở cụ thể được phép bán, đồng thời tiến hành niêm yết trên cổng thông tin điện tử của Sở.

Trước khi ký hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho nhà ở thì bên bán, cho thuê, tặng cho phải kiểm tra các thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở xây dựng hoặc đề nghị Sở xây dựng cung cấp thông tin để xác định số lượng nhà ở được bán, cho thuê mua, được tặng cho. Sở xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin trong ngày.

Sau khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở, Bên bán, cho thuê, tặng cho phải thông báo ngay thông tin trong ngày (bằng thư điện tử và bằng văn bản) về địa chỉ nhà ở đã bán, cho thuê mua, đã tặng cho đến Sở xây dựng nơi có nhà ở để đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở. Sau khi nhận thông tin, Sở xây dựng phải kiểm tra và đăng tải ngay trên cổng thông tin điện tử để các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có căn cứ cấp Giấy chứng nhận cho người mua, nhận tặng cho.

Tin chắc rằng khách hàng được hưởng nhiều lợi ích từ nguồn kiến thức sâu rộng mà đội ngũ luật sư cao cấp của Chúng tôi tập trung vào. Tuỳ vào tình huống cụ thể mà Chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao nhất cho khách hàng. Quý khách hàng chưa rõ, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt.

Địa chỉ: 90B Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM.

Hotline: 0902 868 117 – 0909 868 117

Emailcontact@lawsolutions.com.vn

Websitehttp://lawsolutions.com.vn/

Share