Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp Việt Nam mà nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, sáp nhập, mua lại theo quy định của pháp luật về đầu tư. Chủ thể này sử dụng đất nhằm thực hiện các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh. Pháp luật đất đai hiện hành vẫn chưa cho phép chủ thể này trực tiếp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thể thực hiện gián tiếp qua hai hình thức:

Tư vấn nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất…..

Đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án khi đã có giấy chứng nhận. Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện dự án đầu tư đúng theo tiến độ đã được phê duyệt. Như vậy, trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư mà quyền sử dụng đất gắn liền với dự án thuộc loại được phép chuyển nhượng, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện song song với việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án, không phân biệt chủ thể nhận chuyển nhượng là tổ chức kinh tế trong nước hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề này Luật kinh doanh bất động sản 2014 lại có một quy định khác: Trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bất động sản là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sau khi có quyết định cho phép chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư chuyển nhượng làm thủ tục trả lại đất cho Nhà nước; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất đối với chủ đầu tư nhận chuyển nhượng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đây là quy định không thống nhất với quy định của luật đất đai, gây ra những khó khăn không nhỏ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bởi quy định trên không cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với dự án mà buộc phải nhận quyền sử dụng đất thông qua cơ chế hành chính là: Nhà nước thu hồi để giao hoặc cho thuê đất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án.

Tư vấn nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất…..

Theo quy định pháp luật đất đai hiện hành thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, hoạt động này có thể hiểu là việc nhà đầu tư bán lại phần vốn mà mình đã đầu tư vào một dự án hoặc đã góp vào một doanh nghiệp nào đó (Dưới dạng cổ phần hoặc vốn góp). Vì vốn đầu tư là tài sản hợp pháp của nhà đầu tư nên việc chuyển nhượng vốn đầu tư là quyền cơ bản của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai thì việc chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện:

– Chủ thể nhận chuyển nhượng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Quyền sử dụng đất được phép chuyển nhượng (Đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê) và không phải là đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp;

– Giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hoá vào vốn của doanh nghiệp;

– Bên chuyển nhượng phải phân định được phần vốn chuyển nhượng nào là giá trị qyền sử dụng đất.

Trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng vốn đầu tư có nguồn gốc ban đầu là quyền sử dụng đất thì trước khi chuyển nhượng vốn, quyền sử dụng đất đã được chuyển cho doanh nghiệp nhận góp vốn. Người góp vốn bằng quyền sử dụng đất sau đó chỉ được sở hữu phần vốn góp tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất theo thoả thuận chứ không còn quyền sử dụng đất nữa. Tuy nhiên, với quy định trên thì việc chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất cũng có thể coi là một hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tin chắc rằng khách hàng được hưởng nhiều lợi ích từ nguồn kiến thức sâu rộng mà đội ngũ luật sư cao cấp của chúng tôi tập trung vào. Tuỳ vào tình huống cụ thể mà chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao nhất cho khách hàng. Quý khách hàng chưa rõ, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt.

Địa chỉ: 90B Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM.

Hotline: 0902 868 117 – 0909 868 117

Emailcontact@lawsolutions.com.vn

Websitehttp://lawsolutions.com.vn/

Share