Theo luật sư tư vấn công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt, nhìn một cách tổng quát, Luật đấu thầu năm 2013 quy định các hình thức đấu thầu nhiều hơn các Luật khác. Nguyên nhân chính là do sự khác nhau về phạm vi áp dụng của các dự án đấu thầu. Luật đấu thầu 2013 quy định các hình thức đấu thầu khác nhau để phù hợp nhu cầu thực tế hiện nay.

Ở bài viết trước, luật sư tư vấn các hình thức đấu thầu thông qua việc đấu thầu rộng rãi và hạn chế. Ngoài hai hình thức trên, Luật đấu thầu còn quy định thêm các hình thức đấu thầu khác. Vậy các hình thức đấu thầu đó là gì? Bài viết dưới đây, luật sư tư vấn sẽ cung cấp thông tin đến quý bạn đọc về các hình thức đấu thầu còn lại theo Luật đấu thầu 2013.

Các hình thức đấu thầu theo Luật đấu thầu 2013

Chỉ định thầu; Chào hàng cạnh tranh; Mua sắm trực tiếp; Tự thực hiện; Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; Tham gia thực hiện của cộng đồng là các hình thức đấu thầu được quy định trong Luật đấu thầu mà không được quy định trong Luật thương mại 2005. Mục đích là để đáp ứng các nhu cầu thực tế về đấu thầu đối với các gói thầu phức tạp, mang tính cấp thiết và nhân đạo…Trong đó chỉ định thầu là một hình thức đấu thầu đặc biệt. 

Theo quan điểm của luật sư tư vấn, quy định tại Khoản 4 Điều 22 Luật đấu thầu thì chỉ định thầu đối với nhà đầu tư được áp dụng trong các trường hợp sau:

– Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện;

– Chỉ có một nhà đầu tư có khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp vốn;

– Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án khả thi và hiệu quả cao nhất theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, bằng hình thức chỉ định thầu, bên mời thầu không phải tổ chức đấu thầu, tiết kiệm được chi phí tổ chức và thời gian. Qua đó, bên mời thầu đẩy nhanh được tiến độ gói thầu, bảo đảm được bí mật công nghệ và đáp ứng tính cấp bách của dự án đầu tư cần triển khai.

Tuy nhiên, các gói thầu được áp dụng chỉ định thầu phải thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu 2013. Việc thực hiện chỉ định thầu đối với gói thầu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều này phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Luật này. Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ. Theo đó các gói thầu này phải nằm trong hạn mức do Chính phủ quy định như: “Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công. Không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên” (Điều 54 NĐ 63/2014/CP ). 

Vậy thì, các hình thức đấu thầu còn lại như: Chào hàng cạnh tranh, Mua sắm trực tiếp; Tự thực hiện; Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt; Tham gia thực hiện của cộng đồng trong Luật đấu thầu quy định như thế nào?

Về hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh: Đây là hình thức đấu thầu áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu và Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, việc sử dụng hình thức chào hàng cạnh tranh chỉ đáp ứng đối với các gói thầu có giá trị trong hạn mức mà pháp luật quy định và thuộc trong những trường hợp nhất định được xác định như sau:

Trường hợp sử dụng hình thức chào hàng cạnh tranh với quy trình thông thường thì được áp dụng đối với các gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng; Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng sẵn có trên thị trường (có đặc tính kỹ thuật đã được tiêu chuẩn hóa, và tương đương nhau về chất lượng); hoặc gói thầu xây lắp công trình đơn giản (đã có bản vẽ thi công được phê duyệt) mà giá trị gói thầu không quá 05 tỷ đồng.

Trường hợp sử dụng hình thức chào hàng cạnh tranh với quy trình rút gọn thì bên mời thầu chỉ có thể sử dụng hình thức này để áp dụng đối với: Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản mà có giá trị không quá 500 triệu đồng; Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa, tương đương chất lượng và gói thầu xây lắp đơn giản đã có thiết kế được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng; Gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Về hình thức đấu thầu mua sắm trực tiếp được áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tương tự thuộc cùng một dự án, dự toán mua sắm hoặc thuộc dự án, dự toán mua sắm khác. Mua sắm trực tiếp được thực hiện khi có đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 2 Điều 24 Luật đấu thầu:

Nhà thầu được lựa chọn thông qua hình thức mua sắm trực tiếp phải là nhà thầu đã trúng thầu gói thầu tương tự trước đó thông qua đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế. Nhà thầu đã thực hiện việc ký kết hợp đồng để thực hiện gói thầu. So với gói thầu đã được ký kết trước đó thì gói thầu áp dụng mua sắm trực tiếp phải là gói thầu có tính chất, nội dung tương tự và quy mô nhỏ hơn 130% gói thầu tương tự đã đấu thầu rộng rãi trước đó.

Bên cạnh đó, đơn giá của phần việc trong gói thầu áp dụng thực hiện mua sắm trực tiếp không được phép vượt đơn giá của các phần việc tương ứng thuộc vào gói thầu đã được thực hiện ký kết trước đó. Thời gian áp dụng cho gói thầu mua sắm trực tiếp không được quá 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng của gói thầu trước đó đến ngày phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp.

Tuy nhiên, nhà thầu đã thực hiện hợp đồng trước đó, nếu không có khả năng thực hiện gói thầu mua sắm trực tiếp thì mua sắm trực tiếp sẽ được áp dụng đối với nhà thầu khác nếu nhà thầu đó đủ điều kiện theo quy định về năng lực nhà thầu, kinh nghiệm, cũng như kỹ thuật và giá nêu trong hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.

Về hình thức đấu thầu tự thực hiện là hình thức đấu thầu được quy định tại Điều 25 của Luật đấu thầu. Trong đó, luật sư tư vấn cho bạn đọc có thể hiểu việc tự thực hiện là hình thức đấu thầu đặc biệt trong đó bên mời thầu, bên dự thầu và người trúng thầu đều là cùng một người. Quy định này có nghĩa là chủ dự án đầu tư tự thực hiện gói thầu của mình. Tuy nhiên, nếu chỉ quy định như vậy thì sẽ dẫn đến nhiều trường hợp, chủ đầu tư thực hiện dự án là người không có đủ khả năng đáp ứng về mặt kĩ thuật cũng như chuyên môn.

Theo luật sư tư vấn, nếu như họ tự thực hiện thì rất dễ dẫn đến không bảo đảm chất lượng của công trình, dự án, gây thất thoát tiền của nhà nước. Do vậy theo quy định tại Điều 61 Nghị định 63/2014/CP thì việc áp dụng hình thức tự thực hiện phải được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phải đáp ứng các điều kiện: Có chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh phù hợp với yêu cầu của gói thầu; Phải chứng minh và thể hiện trong phương án tự thực hiện về khả năng huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu về tiến độ thực hiện gói thầu; Đơn vị được giao thực hiện gói thầu không được chuyển nhượng khối lượng công việc với tổng số tiền từ 10% giá gói thầu trở lên hoặc dưới 10% giá gói thầu nhưng trên 50 tỷ đồng.

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Ngoài ra, đối với các gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho các huyện, xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Gói thầu quy mô nhỏ mà cộng đồng dân cư, tổ chức, tổ, nhóm thợ tại địa phương có thể đảm nhiệm thì có thể áp dụng hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng

Trên đây là bài viết luật sư tư vấn các hình thức đấu thầu theo Luật đấu thầu 2013. Hy vọng sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho quý bạn đọc, đối tác, khách hàng./.

Theo Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt

Bài viết liên quan:

Luật sư tư vấn hình thức đấu thầu rộng rãi và hạn chế

Share

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *