Ở bài viết trước, luật sư tư vấn đất đai đã cung cấp một số thông tin liên quan đến những vấn đề cơ bản về tách thửa đất. Trong bài viết này, Chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp nội dung liên quan đến các trường hợp tách thửa đất và không được tách thửa đất. Theo nhận định của luật sư tư vấn các trường hợp tách thửa đất gồm: theo nhu cầu của người sử dụng đất và tách thửa đất theo yêu cầu của pháp luật.

Luật sư tư vấn các trường hợp tách thửa đất

Trường hợp tách thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất. Đây là trường hợp tách thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất (phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người sử dụng đất). Trong trường hợp này, người sử dụng đất có quyền làm đơn xin tách thửa đất nhằm đáp ứng mong muốn của mình trong sử dụng đất. Các trường hợp tách thửa đất theo nhu cầu của người sử dụng đất bao gồm:

– Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng hoặc cho, tặng một phần quyền sử dụng đất của mình;

– Phân chia thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc.

– Người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích đất mà mình đang sử dụng sang mục đích khác;

– Nhóm người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất cho các thành viên đồng sử dụng đất;

– Hộ gia đình sử dụng đất muốn cho con cái một phần đất của hộ gia đình. Ví dụ: Cho một phần đất ở để làm nhà ở khi con cái lập gia đình ra ở riêng hoặc cho một phần đất nông nghiệp để con cái canh tác khi lập gia đình ra ở riêng…;

– Người sử dụng đất muốn cho, tặng cho Nhà nước, cồng đồng dân cư, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước một phần diện tích đất đang sử dụng;

– Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết v.v.

Trường hợp tách thửa đất theo yêu cầu của pháp luật. Tách thửa đất theo yêu cầu của pháp luật bao gồm các trường hợp cụ thể sau đây:

– Trong trường hợp người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng một phần đất đang sử dụng thì phải thực hiện thủ tục tách thửa trước rồi mới làm thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên phần đất mới vừa được tách thửa.

– Trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện tách thửa đất cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp tách thửa đất do phân chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn.

– Trường hợp tách thửa đất do phân chia quyền sử dụng đất theo pháp luật v.v

Luật sư tư vấn các trường hợp không được tách thửa đất

Bên cạnh các trường hợp tách thửa đất, theo quy định của pháp luật có các trường hợp không được tách thửa đất, cụ thể:

– Thửa đất xin tách thửa đã có quyết định thu hồi đất hoặc có văn bản về chủ trương thu hồi đất hoặc văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đất đai.

– Thửa đất đang có tranh chấp và đang được cơ quan có thẩm quyền thụ lý xem xét giải quyết.

– Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan có thẩm quyền niêm phong tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án nhân dân (có quyết định kê biên quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án của cơ quan thi hành án).

– Thửa đất do cơ quan có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án, nhưng người sử dụng đất không thực hiện đầu tư dự án.

– Thửa đất sau khi tách thành thửa đất mới sẽ không có đường đi chung.

– Diện tích thửa đất nhỏ hơn quy định tối thiểu của một thửa đất được tách thửa. Ví dụ: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (UBND thành phố Hà Nội) quy định không xem xét việc tách thửa đối với thửa đất có diện tích dưới 30 m2 để tránh tình trạng “nhà siêu mỏng” vi phạm quy hoạch kiến trúc đô thị ….

Trên đây là một số nội dung cơ bản luật sư tư vấn các trường hợp tách thửa đất. Trường hợp nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong phần tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới

Email: contact@lawsolutions.com.vn  

Hotline: 0902 868 117 – 0909 868 117. 

Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Theo Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt

Bài viết liên quan:

Luật sư tư vấn đất đai những vấn đề cơ bản về tách thửa đất

Share

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *