Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thị trường của thế giới, do đó, luật sư tư vấn pháp lý thường xuyên là một hoạt động cần thiết nhằm đáp ứng, giải quyết được những vấn đề cấp bách đặt ra. Trong quá trình tư vấn pháp lý thường xuyên cho các tổ chức, cá nhân, Chúng tôi từng tư vấn cho các hoạt động ở lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, bất động sản, tư vấn nội bộ… Trong đó, có nhiều trường hợp, các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nguồn vốn Nhà nước đã yêu cầu luật sư tư vấn pháp lý thường xuyên ở lĩnh vực hoạt động đấu thầu. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến Quý bạn đọc, đối tác, khách hàng về phạm vi áp dụng của hoạt động đấu thầu đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước.

Luật sư tư vấn pháp lý thường xuyên về phạm vi áp dụng của hoạt động đấu thầu

Theo Khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 quy định: Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Như vậy, trong quá trình luật sư tư vấn pháp lý thường xuyên, chúng tôi cũng đã phân tích cho khách hàng hiểu rõ vấn đề, về thực chất thì quá trình đấu thầu ở Việt Nam đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước là một quá trình mua sắm, xây dựng công trình, quá trình chi tiêu, sử dụng vốn Nhà nước. Luật sư tư vấn cũng nêu rõ, về bản chất thì hoạt động đấu thầu được quy định trong Luật đấu thầu 2013 thực chất là hoạt động đấu thầu mang bản chất tư nhưng tính chất công. Đấu thầu trong Luật đấu thầu 2013 sử dụng nguồn vốn Nhà nước để lựa chọn một nhà thầu cho Nhà nước.

Xuất phát từ vai trò là công cụ pháp lý để quản lý nhà nước đối với việc đấu thầu các dự án liên quan đến hoạt động chi tiêu, sử dụng vốn nhà nước trong mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ tư vấn và xây lắp… Nên theo luật sư tư vấn thì pháp luật đã quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu 2013 các dự án phát triển sử dụng vốn Nhà nước của cơ quan Nhà nước, Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; Dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án; Các dự án liên quan đến hoạt động chi tiêu, mua sắm của công, các dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án đầu tư có sử dụng đất; các dự án đầu tư trong lĩnh vực dầu khí (trừ việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ dầu khí liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí) thì phải sử dụng Luật đấu thầu để điều chỉnh. Bởi theo luật sư tư vấn một lý do cơ bản là vốn của các dự án này đều được lấy từ nguồn vốn của Nhà nước để chi cho các dự án đầu tư có tính chất công, có nghĩa là mang tính cộng đồng, phục vụ cho lợi ích cho một tập thể trong xã hội hoặc liên quan đến chi tiêu mua sắm của bộ máy Nhà nước.

Trong quá trình luật sư tư vấn pháp lý thường xuyên cho các tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập, chúng tôi cũng nhấn mạnh việc thực tế cho thấy từ việc sử dụng vốn của nhà nước nên không ít trường hợp các cá nhân, người được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án này đã gian lận để tham ô chiếm đoạt tài sản của nhà nước, gây thâm hụt và lãng phí ngân sách của nhà nước. Do vậy để tránh thất thoát tài sản của nhà nước, pháp luật đã quy định mọi dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước đều phải thực hiện theo quy định của Luật đấu thầu. Tức các chủ thể trong đấu thầu đều phải chịu sự áp đặt ý chí của Nhà nước mà không được tự do thỏa thuận.    

Theo Khoản 2 Điều 2 Luật đấu thầu quy định: “Tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”. Nói như vậy, đồng nghĩa là, theo quy định này thì các tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc quy định này thì được chọn áp dụng quy định của Luật đấu thầu và phải tuân thủ theo quy định của Luật này. Như vậy có thể thấy phạm vi áp dụng của Luật đấu thầu rộng hơn các quy định về đấu thầu được quy định trong Luật khác.

Bên cạnh các phạm vi điều chỉnh thì các hoạt động đấu thầu liên quan đến sử dụng nguồn vốn Nhà nước, luật sư tư vấn pháp lý thường xuyên yêu cầu phải tuân thủ các trình tự nghiêm ngặt theo quy định vì Luật đấu thầu không có tính mềm dẻo, chịu sự áp đặt ý chí của Nhà nước. Ngoài ra, Luật đấu thầu còn điều chỉnh cả các hoạt động đấu thầu không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật này mà chọn Luật này để điều chỉnh. Trừ trường hợp đối với việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó. Trường hợp điều ước quốc tế mà Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Luật sư tư vấn pháp lý thường xuyên của Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt với kinh nghiệm trong các lĩnh vực doanh nghiệp, đầu tư, bất động sản, tư vấn nội bộ,… đã chia sẻ về phạm vi áp dụng hoạt động đấu thầu đối với các dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước. Những bài viết tiếp theo, luật sư tư vấn sẽ chia sẻ đến quý đọc giả, đối tác, khách hàng  về các hình thức, phương thức trong hoạt động đấu thầu. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi cung cấp trong lĩnh vực hoạt động đấu thầu sẽ mang đến những kiến thức hữu ích cho quý bạn đọc.

Theo Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt

Địa chỉ: 90B Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM.

Hotline: 0902 868 117 – 0909 868 117

Emailcontact@lawsolutions.com.vn

Websitehttp://lawsolutions.com.vn/

Share

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *