Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập. Theo quy định của pháp luật hiện hành, tài sản góp vốn có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam. Trong đó, quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Như vậy, tài sản là quyền sở hữu trí tuệ chỉ được dùng để góp vốn khi đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã được cấp văn bằng bảo hộ, chỉ chủ sở hữu (người đứng tên chủ sở hữu trên văn bằng bảo hộ) tài sản sở hữu trí tuệ đó mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn vào doanh nghiệp. Tài sản là quyền sở hữu trí tuệ phải được các thành viên, các cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành đồng Việt Nam trước khi tiến hành góp vốn.

Việc xác định giá tài sản sở hữu trí tuệ dựa trên các phương pháp chủ yếu là chi phí, thu nhập và thặng dư. Tuy nhiên, việc định giá tài sản trí tuệ có nhiều khó khăn và khác biệt hơn so với tài sản hữu hình. Xác định giá trị của một quyền sở hữu trí tuệ phụ thuộc vào thời gian, địa điểm và tính sinh lời của loại tài sản đặc biệt này. Ngay khi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ thì người sở hữu cũng không tính hết được tính hữu dụng và khả năng sinh lời trong tương lai của tài sản mà mình được sở hữu, nó chỉ được thể hiện giá trị qua thời gian và mức độ chấp nhận của xã hội.

Bên cạnh đó, để phòng tránh các rủi ro trong hợp đồng góp vốn, doanh nghiệp cần tham khảo ý kiến pháp lý của luật sư hoặc chuyên gia có kinh nghiệm để hoạch định việc góp vốn một cách chi tiết và khoa học. Một số điều khoản quan trọng mà các bên cần lưu tâm như điều khoản sử dụng nguồn vốn, quyền ưu tiên mua bán khi có nhà đầu tư mới, phần vốn góp để thể hiện rõ sự thỏa thuận về quyền và trách nhiệm của các bên và điều khoản bảo mật thông tin.

Nội dung tư vấn góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt:

Bên cạnh việc tư vấn góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, Chúng tôi còn tư vấn và đưa ra các giải pháp về Thuế – Kế toán cho doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp các giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xác định chiến lược sản xuất kinh doanh, thiết lập cấu trúc công ty phù hợp, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cũng như thiết lập cơ chế kiểm soát rủi ro nhằm đạt được hiệu quả.

– Tư vẫn, hỗ trợ kiểm tra tính pháp lý của các giấy tờ liên quan đến tài sản là quyền sở hữu trí tuệ;

– Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc thẩm định giá trị của quyền sở hữu trí tuệ. Tài sản là quyền sở hữu trí tuệ là một tài sản đặc biệt và việc định giá đối với tài sản này cũng cần những phương pháp đặc biệt. Bởi tính đặc biệt của tài sản là quyền sở hữu trí tuệ nên việc định giá không chính xác so với giá trị thật sự của tài sản là việc không thể tránh khỏi. Do đó, cần cẩn trọng trong việc thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ;

– Tư vấn, thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản trí tuệ từ chủ sở hữu hiện tại sang doanh nghiệp được góp vốn tại Cục sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu, kiểu sáng, sáng chế, quyền tác giả,…);

– Tư vấn và soạn thảo hồ sơ góp vốn bằng tài sản là quyền sở hữu trí tuệ;

– Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Tư vấn cho khách hàng về quyền lợi, nghĩa vụ của mình và các vấn đề có thể phát sinh khi góp vốn bằng tài sản là quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp trong việc hoạch định chiến lược, phát triển tổ chức, nâng cao hiệu suất, thiết kế mô hình kinh doanh, xây dựng hệ thống bán hàng. Tin chắc rằng khách hàng được hưởng nhiều lợi ích từ nguồn kiến thức sâu rộng của đội ngũ luật sư trong lĩnh vực tư vấn góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ của Chúng tôi. Tuỳ vào tình huống cụ thể mà chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao nhất cho khách hàng. Quý khách hàng chưa rõ, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt.

Địa chỉ: 90B Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM.

Hotline: 0902 868 117 – 0909 868 117

Emailcontact@lawsolutions.com.vn

Websitehttp://lawsolutions.com.vn/

Share