Trong quá trình luật sư tư vấn vay thế chấp tài sản, chúng tôi gặp không ít trường hợp liên quan đến vấn đề thế chấp tài sản giữa cá nhân với nhau. Dưới đây là phần tư vấn của chúng tôi. 

Kính thưa luật sư! Hiện nay, vay thế chấp tài sản giữa các cá nhân với nhau cũng khá phổ biến. Vậy giao dịch dân sự này có được pháp luật Việt Nam thừa nhận hay không? Cụ thể, pháp luật quy định ra sao, xin Luật sư tư vấn?

Luật sư tư vấn vay thế chấp tài sản (Ảnh minh họa – Nguồn Internet)

Luật sư tư vấn vay thế chấp tài sản:

Trước đây, theo Điều 114 Luật Nhà ở năm 2005 quy định: “Chủ sở hữu nhà ở được thế chấp nhà ở để đảm bảo thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ nếu giá trị nhà ở đó lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ nhưng chỉ được thế chấp ở tại một tổ chức tín dụng”.

Quy định này đã dẫn đến hai cách hiểu cách nhau:

  • Việc thế chấp tài sản cụ thể là nhà ở chỉ được thực hiện ở các tổ chức tín dụng. Vay thế chấp tài sản giữa cá nhân và cá nhân không được thực hiện.
  • Trường hợp thế chấp tài sản để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ thì các nghĩa vụ này chỉ được thực hiện tại một tổ chức tín dụng.

Do cách hiểu này mà nhiều hồ sơ đăng ký thế chấp tài sản là nhà ở giữa cá nhân với cá nhân gặp khó khăn hoặc không thực hiện được trong thực tế.

Vậy thì, việc vay thế chấp tài sản giữa cá nhân và cá nhân có được thực hiện?

Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay đã được pháp luật điều chỉnh và quy định rõ tại Bộ Luật dân sự 2015, Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014.

Theo Khoản 1 Điều 317 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp).

Theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có quyền “Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Bên cạnh đó, điểm đ Khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013 quy định: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền “Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động ở Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, hiện nay pháp luật về đất đai, nhà ở, đăng ký biện pháp bảo đảm không có quy định riêng dành cho tổ chức, cá nhân khi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Việc nhận tài sản thế chấp giữa cá nhân với nhau đã được pháp luật nước ta thừa nhận.

Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt 

Bài viết tham khảo:

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Địa chỉ: 90B Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM.

Hotline: 0902 868 117 – 0909 868 117

Emailcontact@lawsolutions.com.vn

Websitehttp://lawsolutions.com.vn/

Share

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *