Trong trường hợp dịch bệnh viêm phổi cấp vì virus corona đang diễn biến ngày càng phức tạp không ít các doanh nghiệp đã chủ động cho người lao động nghỉ việc nhằm phòng tránh lây lan. Nếu doanh nghiệp cho toàn bộ nhân viên ngừng việc để phòng ngừa bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra thì có phải trả lương cho người lao động hay không?

Về vấn đề này, Luật sư tư vấn Công ty TNHH Giải Pháp Việt giải đáp như sau:

Tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 có quy định như sau:

“Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Tại quy định Khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động 2012 có đề cập đến trường hợp nếu vì nguyên nhân là dịch bệnh người lao động sẽ được hưởng lương. Tuy nhiên trường hợp này chỉ áp dụng khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước về việc các doanh nghiệp phải cho người lao động tạm ngừng làm việc. Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp cho toàn bộ nhân viên ngừng việc để phòng ngừa bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra thì cần phải trả lương cho người lao động theo quy định nêu trên (mức cụ thể do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Theo Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt

Share

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *