Hiện nay, việc vay thế chấp tài sản giữa cá nhân với nhau là dạng giao dịch dân sự khá phổ biến, xin Luật sư tư vấn những rủi ro nào có thể phát sinh trong quan hệ dân sự này (cho cả các bên liên quan)?

Luật sư tư vấn: Như chúng ta đã biết thì vay có thế chấp tài sản là giao dịch dân sự rất phổ biến hiện nay đặc biệt là giữa các cá nhân với nhau.

Thế chấp tài sản được quy định chi tiết, cụ thể từ Điều 317 đến Điều 327 BLDS 2015, tài sản thế chấp là động sản hoặc bất động sản. Cũng như các loại giao dịch dân sự khác, vay thế chấp tài sản giữa cá nhân cũng có những rủi ro nhất định nếu các bên không tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật. Những rủi ro về hợp đồng vay thế chấp tài sản bao gồm:

Rủi ro đầu tiên có thể gặp phải chính là rủi ro về tình trạng pháp lý và tình trạng thực tế của tài sản thế chấp… Đây là rủi ro dễ xảy ra nhất đối với loại hợp đồng này. Tình trạng pháp lý ở đây là tài sản thế chấp có đang bị tranh chấp không, có đang thế chấp, cầm cố tại nơi khác hay không, người thế chấp có phải chủ sở hữu duy nhất của tài sản không hay còn những đồng sở hữu khác.

Rủi ro thứ hai là về tính thanh toán của tài sản thế chấp. Đối với tài sản thế chấp là bất động sản thì rủi ro về biến động giá, quy hoạch, đối với tài sản thế chấp là hàng hóa, máy móc thiết bị thì luôn có tỉ lệ hao mòn nhất định nên người nhận thế chấp cũng gặp phải rủi ro về giá trị tại thời điểm thanh toán, vì vậy người nhận thế chấp phải có ước lượng, đánh giá cụ thể để đảm bảo thanh toán cho khoản vay.

Ngoài ra, chúng ta còn cần phải lưu ý đến rủi ro về Hợp đồng vô hiệu do vi phạm về hình thức. Việc vay có thế chấp phải được lập thành văn bản. Đối với tài sản thế chấp là bất động sản thì hợp đồng thế chấp phải được công chứng, chứng thực và phải được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền được quy định chi tiết tại Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017.

Điểm lưu ý cuối cùng, rủi ro có thể phát sinh đối với người thứ ba trong giao dịch vay thế chấp tài sản. Điều 324 BLDS 2015 có quy định về quyền và nghĩa vụ của người thứ ba giữ tài sản thế chấp, theo đó: Người thứ ba giữ tài sản thế chấp có các quyền như: Được khai thác công dụng tài sản thế chấp, nếu có thỏa thuận. Đồng thời được trả thù lao và chi phí bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Bên cạnh đó, người thứ ba giữ tài sản thế chấp có các nghĩa vụ như: Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; nếu làm mất tài sản thế chấp, làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp thì phải bồi thường; Không được tiếp tục khai thác công dụng tài sản thế chấp nếu việc tiếp tục khai thác có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản thế chấp; Giao lại tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp hoặc bên thế chấp theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Đối với người thứ ba quản lý tài sản thì rủi ro chủ yếu là việc quản lý, sử dụng tài sản. Nếu tài sản bị mất hoặc giảm giá trị thì họ phải bồi thường.

Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt

Bài viết tham khảo: 

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Địa chỉ: 90B Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM.

Hotline: 0902 868 117 – 0909 868 117

Emailcontact@lawsolutions.com.vn

Websitehttp://lawsolutions.com.vn/

 

Share

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *