• Trình độ: Cử nhân Kế toán
  • Quốc tịch: Việt Nam

Quản lý cao cấp Thuế – Tài chính Lê Thị Hồng Sen

  • Chức vụ: Quản lý cao cấp Thuế – Tài chính công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Lĩnh vực chuyên môn: Thuế & Tài Chính
  • Nơi công tác: Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt
  • Trình độ: Cử nhân Kế toán
  • Chuyên ngành đào tạo: Kế toán
  • Nơi đào tạo:

– Trường Đại học Sài Gòn – Chứng chỉ kế toán trưởng

  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Quá trình công tác/ Kinh nghiệm khác:

– Lê Thị Hồng Sen hiện nay đang giữ chức vụ Quản lý cao cấp Thuế – Tài chính của công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt.
– Lê Thị Hồng Sen có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn về lĩnh vực thuế cho các công ty trong và ngoài nước. Ngoài ra, Lê Thị Hồng Sen còn tham gia tư vấn, thực hiện các dịch vụ kế toán, thuế, thủ tục hoàn thuế, BHXH, xây dựng bảng lương và cơ chế khen thưởng cho những doanh nghiệp lớn đang hợp tác với công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt.
– Ngoài công việc liên quan đến nghiệp vụ Kế toán và Thuế, Lê Thị Hồng Sen còn tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp những vấn đề Pháp luật liên quan đến Lao động, tài chính doanh nghiệp, đầu tư.

Một số công việc tiêu biểu:

– Quyết toán thuế TNCN, thông báo chấm dứt hoạt động tại Sở Công Thương cho VPĐD SCOTT Chemicals Hong Kong Limited tại TP.HCM.
– Tư vấn pháp luật thuế thường xuyên cho công ty Esquel Garment Manufacturing.
– Kê khai thuế TNCN cho nhân viên trong nước và nước ngoài hàng quý, quyết toán thuế TNCN cho người nước ngoài tại VPĐD Nine Provinces Company tại TP.HCM.
– Giải thể các chi nhánh của công ty thuộc chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Philippines.
– Tư vấn và thực hiện soạn hợp đồng lao động, tư vấn và kê khai thuế BHXH thường xuyên cho công ty Cổ phần đầu tư Quốc tế Thiên Khuê.
– Giải thể VPĐD cho công ty Singapore tại Bình Dương.
– Tư vấn và thực hiện thủ tục sát nhập công ty, quyết toán thuế, chuyển số liệu và khóa mã số thuế cho doanh nghiệp.