Trong quá trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, Việt Nam đang ngày càng có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Một trong những chính sách đó là đẩy mạnh việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong nước cũng như ngoài nước. Do đó, trong những năm qua, hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam đã không ngừng được hoàn thiện với mục tiêu bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư.

Việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu. Tuy nhiên, Giải Pháp Việt nhận thấy nhiều nhà sáng chế vẫn chưa thật sự quan tâm đến vấn đề đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho chính những đứa con tinh thần của mình. Số lượng đơn và văn bằng sáng chế của tổ chức, cá nhân Việt Nam còn khá khiêm tốn và chiếm tỷ lệ rất thấp so với các nước trên thế giới. Điều này đã gây ra những tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, thậm chí làm mất quyền thương hiệu và nhiều hệ lụy đáng tiếc.

Bên cạnh đăng ký quyền sở hữu trí tuệ thì hoạt động thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ sau khi đăng ký cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực tiềm năng cho việc khai thác các giá trị thương mại của các đối tượng thuộc về quyền sở hữu trí tuệ. Các hình thức thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ cũng khá đa dạng. Việc thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam đã được tiến hành đối với tất cả các hình thức thương mại hóa và đã đạt được những thành công bước đầu.

Tuy nhiên hiện nay việc thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập và chưa thực sự hiệu quả. Điều này xuất phát từ việc chưa có một quy định pháp luật thống nhất trong việc thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ, các quy định về thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ còn nằm rải rác ở rất nhiều các văn bản pháp luật khác nhau và luôn có sự chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của các văn bản pháp luật này. Ngoài ra, chưa có một cơ quan nào thống nhất quản lý và hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cá nhân trong việc thực hiện thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ.

Nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và cộng đồng về quyền sở hữu trí tuệ cũng như giải quyết các khó khăn trong việc thương mại hóa tài sản trí tuệ, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Hiệp hội Xúc tiến Sáng chế Hàn Quốc (KIPA) và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (IP Viet Nam) hợp tác với Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) và Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPRI) tổ chức Hội thảo thương mại hoá tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp năm 2018. Tại buổi hội thảo, các chuyên gia Việt Nam và Hàn Quốc đã cùng nhau tham gia trình bày, chia sẻ các chính sách thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ của mỗi nước. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng cùng nhau thảo luận về việc chuyển giao công nghệ nhằm mục đích thiết lập thị trường mới và chu kỳ kinh doanh sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Thông qua buổi hội thảo, Giải Pháp Việt hy vọng nhận thức về sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp và cộng đồng sẽ ngày càng được nâng lên. Các doanh nghiệp từ đó sẽ nâng cao ý thức đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, định vị được thương hiệu của mình một cách hiệu quả, khẳng định được vị thế của doanh nghiệp trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Công ty Luật Giải Pháp Việt.

Share

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *