Trong môi trường kinh tế cạnh tranh để tối ưu sức mạnh của doanh nghiệp cần giảm thiểu những công đoạn thừa, cơ cấu bộ máy để hoạt động hiệu quả. Một trong những bộ máy đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp đó chính là bộ máy tài chính – kế toán. Với một hệ thống kế toán chặt chẽ, cơ chế quản lý tài chính ổn định là nền tảng cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp.

Do đó, xây dựng được hệ thống kế toán tài chính tốt sẽ góp phần thực hiện mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, đảm bảo thông tin thông suốt, hỗ trợ cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp (nguyên liệu, nhân công, khấu hao…), hỗ trợ cho việc kinh doanh (phân loại khách hàng, hàng hóa tiêu thụ…), hỗ trợ cho công tác tài chính (nguồn vay, lãi suất …) hỗ trợ cho việc quản trị (thiết lập Báo cáo phân tích dòng tiền, doanh thu, lợi nhuận…) và quan trọng là tạo cho hệ thống luôn hoạt động nhịp nhàng trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho dù nhân sự có thể thay đổi.

Để giúp các doanh nghiệp ổn định bộ máy kế toán, khắc phục điểm yếu và tiến tới hoạt động hiệu quả, giúp cho các nhà quản trị có số liệu và phân tích trước khi đưa ra những quyết định về kinh doanh, đầu tư. Công ty Luật Giải Pháp Việt có nhiều kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp xây dựng và vận hành hệ thống kế nhằm tối ưu việc hoạch định chiến lược, phát triển tổ chức, nâng cao hiệu suất, thiết kế mô hình kinh doanh, xây dựng hệ thống bán hàng.

Nội dung quy trình dựng hệ thống kế toán cho doanh nghiệp của công ty Luật Giải Pháp Việt:

Luật sư, Chuyên viên thuế – tài chính Công ty Luật Giải Pháp Việt sẽ hỗ trợ khảo sát tình hình hoạt động để đưa ra các giải pháp vận hành, những cơ chế chính sách tối ưu cho doanh nghiệp. Quá trình khảo sát chi tiết của Chúng tôi giúp việc xây dựng quy trình kế toán càng chặt chẽ, giúp cho doanh nghiệp có thể yên tâm hoạt động với bộ máy kế toán của mình trong một thời gian dài đồng thời hạn chế chi phí trong quá trình triển khai thông qua quy trình sau:

– Tư vấn, hỗ trợ thiết lập hệ thống danh mục tài khoản phù hợp, danh mục khoản phí để tổng hợp, phân tích, so sánh từ đó đưa ra chính sách kiểm soát chi phí hiệu quả;

– Tư vấn, hỗ trợ xây dựng định khoản kế toán cho từng nghiệp vụ cụ thể phát sinh tại doanh nghiệp theo chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành;

– Hỗ trợ xây dựng hệ thống sổ sách, mẫu biểu và báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;

– Xây dựng hệ thống phân tích các chỉ tiêu phục vụ cho việc lập kế hoạch tài chính, lập kế hoạch kinh doanh và nguồn vốn dự phòng;

– Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán trên các phần mềm cơ bản (Fast, Misa…), phần mềm kế toán hệ thống với độ phúc tạp và cấu trúc các nghiệp vụ khó hơn;

– Hỗ trợ xây dựng hệ thống lưu trữ và bảo quản chứng từ, bảo quản số liệu kế toán;

– Đào tạo thêm kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho nhân viên kế toán, hỗ trợ tư vấn các nghiệp vụ khi cần thiết;

– Xây dựng quy chế tài chính kế toán nội bộ cho doanh nghiệp phù hợp với quy định hiện hành, bao gồm: Quy chế tiền lương, thưởng, hoa hồng bán hàng, điện thoại, ăn trưa, xăng xe, trang phục, công tác phí…

Xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ, quy trình thanh toán, bao gồm:

–  Quy trình ký hợp đồng lao động với người lao động;

–  Quy trình ký hợp đồng mua hàng nhập khẩu, thanh toán phí dịch vụ nhập khẩu, giao nhận hàng hoá nhập khẩu, nhập kho hàng nhập khẩu;

–  Quy trình ký hợp đồng bán hàng, thu tiền đặt cọc và tiền bán hàng, xuất kho và giao hàng cho người mua;

–  Quy trình gia công chế biến gỗ nguyên liệu, quản lý nguyên liệu đầu vào và quản lý sản phẩm đầu ra;

–  Quy trình chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, thưởng, hoa hồng bán hàng, ăn trưa, xăng xe, điện thoại, trang phục cho người lao động;

–  Quy trình tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán công tác phí và các chi phí thường xuyên;

–  Quy trình quản lý tài sản, công cụ, dụng cụ;

–  Quy trình ký và quản lý hợp đồng tín dụng và thanh toán gốc, lãi;

–  Quy trình quản lý công nợ;

–  Quy trình quản lý nhập xuất tồn.

Tin chắc rằng khách hàng được hưởng nhiều lợi ích từ nguồn kiến thức sâu rộng của đội ngũ Luật sư trong lĩnh vực tư vấn quy trình dựng hệ thống kế toán cho doanh nghiệp Chúng tôi. Tuỳ vào tình huống cụ thể mà chúng tôi sẽ đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao nhất cho khách hàng. Quý khách hàng chưa rõ, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt.

Địa chỉ: 90B Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. HCM.

Hotline: 0902 868 117 – 0909 868 117

Emailcontact@lawsolutions.com.vn

Websitehttp://lawsolutions.com.vn/

Share