Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website http://lawsolutions.com.vn bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà http://lawsolutions.com.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn sử dụng dịch vụ và để http://lawsolutions.com.vn liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người sử dụng dịch vụ.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste http://lawsolutions.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

http://lawsolutions.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

– Liên hệ tư vấn cho khách hàng khi nhận được yêu cầu;

– Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;

– Gửi email hướng dẫn thủ tục các nội dung khách hàng yêu cầu;

– Liên lạc và thực hiện thủ tục với khách hàng khi được yêu cầu;

– Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại http://lawsolutions.com.vn;

– Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của http://lawsolutions.com.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY LUẬT TNHH GIẢI PHÁP VIỆT

Số đăng ký hoạt động: 41.02.0961/TP/ĐKHĐ đăng ký tại Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0307144516

Địa chỉ: 90B Trần Quốc Toản, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38205 139 – 0902 868 117

Email: contact@lawsolutions.com.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website http://lawsolutions.com.vn thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đến Ban quản trị của website http://lawsolutions.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, http://lawsolutions.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên thì tùy theo mức độ, http://lawsolutions.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên  http://lawsolutions.com.vn được http://lawsolutions.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của  http://lawsolutions.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, http://lawsolutions.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

http://lawsolutions.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp là không chính xác.

Share