Một ý tưởng kinh doanh tốt chỉ phát huy tối ưu sức mạnh của nó trong một mô hình doanh nghiệp phù hợp, tổ chức phòng ban, sắp xếp nhân sự hợp lý. Việc lựa chọn mô hình doanh nghiệp cần phải chú ý các vấn đề về chế độ trách nhiệm quản lý tài sản, góp vốn, huy động vốn, cơ cấu tổ chức và phân chia lợi nhuận. Để tránh tình trạng tranh chấp về sau, khi sáng lập công ty, các cổ đông, chủ sở hữu cần có những thoả thuận và đưa vào trong điều lệ công ty. Nhằm giúp khách hàng có thể đưa ra lựa chọn hợp lý nhất, luật sư tư vấn các loại hình doanh nghiệp xin nêu ra một số những ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp như sau:

Luật sư tư vấn các loại hình doanh nghiệp

Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo luật sư tư vấn các loại hình doanh nghiệp thì Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Ưu điểm: Do một cá nhân sở hữu, có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ về pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

Nhược điểm: Bị hạn chế trong việc huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty mình. Không có tư cách pháp nhân.

Tư vấn thành lập Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là công ty, trong đó có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (thành viên hợp danh). Ngoài thành viên hợp danh, còn có thành viên góp vốn. Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Ưu điểm: Có tư cách pháp nhân. Có ít nhất hai thành viên sở hữu cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung, kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người, việc điều hành quản lý không phức tạp. Ngoài thành viên hợp danh loại hình này còn có thành viên góp vốn.

Nhược điểm: Loại hình này bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu. Các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Các thành viên hợp danh đều có quyền quản lý công ty như nhau.

Tư vấn thành lập Công ty TNHH 1 thành viên

Đây là loại hình công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Ưu điểm: Lợi thế của công ty TNHH một thành viên là một chủ sở hữu nên có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty nên các quyết định được đưa ra nhanh chóng và kịp thời, không mất nhiều thời gian để thảo luận và đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng như ở loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần. Do có tư cách pháp nhân nên chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các hoạt động của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho chủ sở hữu và đây là điểm tốt hơn DNTN.

Nhược điểm: Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn các loại hình công ty khác. Bị hạn chế huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu. Chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho người khác.

Tư vấn thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Là doanh nghiệp trong đó thành viên có thể là tổ chức, cá nhân (ít nhất là 2, không quá 50 thành viên) trong đó các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ cam kết góp vào công ty. Chế độ chuyển nhượng vốn của loại hình công ty này được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự xâm nhập của người lạ vào công ty.

Ưu điểm: Số lượng thành viên không nhiều (2 đến 50 thành viên), quản lý điều hành không quá phức tạp. Có tư cách pháp nhân. Thành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp. Phải chào bán phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại trước khi chào bán cho người ngoài nên hạn chế được sự xâm nhập của người lạ vào công ty.

Nhược điểm: Theo nhận định của luật sư tư vấn các loại hình doanh nghiệp thì nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này chính là chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn các loại hình khác. Bị hạn chế về việc huy động vốn do không có quyền phát hành cổ phiếu.

Tư vấn thành lập Công ty cổ phần

Trong quá trình luật sư tư vấn các loại hình doanh nghiệp thì Công ty cổ phần là doanh nghiệp có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiếu là 3, không hạn chế tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. 

Ưu điểm: Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân do đó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, việc không hạn chế số lượng thành viên tham gia vào thành lập và góp vốn vào công ty giúp cho công ty cổ phần dễ dàng mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của mình mà không bị giới hạn như các loại hình doanh nghiệp khác cả về yếu tố vốn và nguồn nhân lực. Cổ đông chỉ chịu trách nhiêm trong phạm vi vốn góp. Khả năng huy động vốn cao thông qua việc phát hành cổ phiếu. Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty. Phạm vi đối tượng được tham gia không hạn chế. Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề.

Nhược điểm: Theo luật sư tư vấn các loại hình doanh nghiệp thì loại hình công ty này chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn các loại hình khác, đặc biệt về tài chính, kế toán. Việc quản lý điều hành rất phức tạp do số lượng cổ đông không hạn chế, nên có thể có sự phân hóa thành nhiều nhóm đối kháng về lợi ích. Có nguy cơ dễ bị cá nhân, tổ chức khác thôn tính. Các loại hình công ty đều có những điểm mạnh và điểm hạn chế riêng. Nên trước khi quyết định thành lập công ty theo loại hình nào, khách hàng cũng nên cân nhắc thật kỹ trên cơ sở các yếu tố hiện có của của mình để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho công ty sau này.

Tin chắc rằng khách hàng được hưởng nhiều lợi ích từ nguồn kiến thức sâu rộng mà đội ngũ luật sư tư vấn các loại hình doanh nghiệp cao cấp của chúng tôi tập trung vào.

Tuỳ vào tình huống cụ thể mà luật sư tư vấn các loại hình doanh nghiệp sẽ đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn cao nhất cho khách hàng. Quý khách hàng chưa rõ, cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt để được tư vấn, hỗ trợ.

Trụ sở: 90B Trần Quốc Toản, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Chi nhánh: 192 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hotline: 0902 868 117 – 0909 868 117

Emailcontact@lawsolutions.com.vn

Website: http://lawsolutions.com.vn/

Share