Các thông tin công bố định kỳ của doanh nghiệp nhà nước

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, ngoài việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước được quy định cụ thể tại Nghị đinhh 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Nghị định 47 cũng quy định cụ thể việc công bố ...
Xem Chi Tiết

Một số điểm mới của Ban kiểm soát trong Doanh nghiệp Nhà nước

Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, thay thế hiệu lực của Luật Doanh nghiệp năm 2014. So với Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2020 được đánh giá có nhiều điểm mới so ...
Xem Chi Tiết

Luật sư tư vấn chế độ nhiều người đại diện theo pháp luật 

Ở bài viết trước, luật sư tư vấn pháp lý doanh nghiệp đã chia sẻ nội dung liên quan đến thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật. Trong phạm vi bài viết này, trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp 2020, chúng tôi sẽ phân tích ...
Xem Chi Tiết

Luật sư tư vấn thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (LDN 2020). Văn bản luật này có khá nhiều quy định về người đại diện theo pháp luật của ...
Xem Chi Tiết

Luật sư tư vấn những vấn đề pháp lý khi xây dựng nhà ở trong khu công nghệ cao

Ở bài viết trước, Luật sư tư vấn đã nêu quan điểm, góc nhìn về nhà ở thương mại trong khu công nghệ cao. Phạm vi bài viết này, Luật sư tư vấn đất đai công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt chia sẻ nội dung liên quan đến vấn ...
Xem Chi Tiết

Luật sư tư vấn chuyển đổi công ty

Trong quá trình tư vấn pháp lý doanh nghiệp, Luật sư công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt đã có nhiều phân tích những điểm ưu, khuyết của quá trình tổ chức lại doanh nghiệp. Ở những bài viết trước, chúng tôi đã chia sẻ thông tin liên quan đến ...
Xem Chi Tiết

Luật sư tư vấn sáp nhập công ty

Sáp nhập công ty là gì? Đặc điểm của hình thức sáp nhập công ty là gì? Sáp nhập công ty được xem là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp và được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp 2020. Sáp nhập công ty được ...
Xem Chi Tiết

Luật sư tư vấn hợp nhất công ty

Trong quá trình tư vấn pháp lý doanh nghiệp, luật sư công ty Luật Giải Pháp Việt nhận được nhiều câu hỏi quan tâm đến vấn đề hợp nhất công ty. Đây cũng được xem là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp và được quy định ...
Xem Chi Tiết
Loading...
Share