Ươm mầm khát vọng – Luật sư hoạt động vì cộng đồng

Hạnh phúc là thế nào? Theo Giải Pháp Việt, chúng ta ai cũng chỉ có một đời để sống nên không chỉ sống cho bản thân, gia đình mà rộng hơn chúng ta cần đóng góp cho xã hội để … Đọc tiếp Ươm mầm khát vọng – Luật sư hoạt động vì cộng đồng